03-613-8002 / 052-343-8206
הירקון 38 בני ברק ליד קניון איילון

שונות ואביזרי עזר


עמוד חיבלול מוזהב

עמוד תור מרהיב
₪260.00 ₪190.00

עגלת משא TD-40

עגלות משא
4.6 (5)
עגלת ברזל מקצועית
₪450.00 ₪199.00