03-613-8002 / 052-343-8206
מחסן ציוד השכרה- המכבים 118 בני ברק (ליד קניון איילון) מחסן ציוד מכירה - מוצא 1 תל אביב

מערכת הידרופונית למכירה


לוחות יקרים אצליינו תוכלו למצוא כל מה שצריך לגידולים הדרופונים חלקים או ערכות מושלמות במחירים שוברי שוק

     

{"hydrosystem6 (1).jpg":{"Alt":"מערכת הידרופונית למכירה , מערכת הידרופונית , מערכת הידרופונית לקנייה , מערכת הידרופונית לגידול ירקות , מערכת הידרופונית לגידול ירקות לקנייה , מערכת הידרופונית לגידול ירקות למכירה , מערכות הידרופוניות , מערכות הידרופוניות למכירה , מערכות הידרופוניות לקנייה , גידול ירקות בבית , גידול ירקות אורגני , מערכת גידול הידרופונית ביתית , מערכת גידול ירקות בבית , מערכת גידול ירקות ביתי לקנייה","youtube":"","selectTest":"ראשית"},"hydrosystem6 (2).jpg":{"Alt":"מערכת הידרופונית למכירה , מערכת הידרופונית , מערכת הידרופונית לקנייה , מערכת הידרופונית לגידול ירקות , מערכת הידרופונית לגידול ירקות לקנייה , מערכת הידרופונית לגידול ירקות למכירה , מערכות הידרופוניות , מערכות הידרופוניות למכירה , מערכות הידרופוניות לקנייה , גידול ירקות בבית , גידול ירקות אורגני , מערכת גידול הידרופונית ביתית , מערכת גידול ירקות בבית , מערכת גידול ירקות ביתי לקנייה","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuySecond"},"hydrosystem (2).png":{"Alt":"מערכת הידרופונית למכירה , מערכת הידרופונית , מערכת הידרופונית לקנייה , מערכת הידרופונית לגידול ירקות , מערכת הידרופונית לגידול ירקות לקנייה , מערכת הידרופונית לגידול ירקות למכירה , מערכות הידרופוניות , מערכות הידרופוניות למכירה , מערכות הידרופוניות לקנייה , גידול ירקות בבית , גידול ירקות אורגני , מערכת גידול הידרופונית ביתית , מערכת גידול ירקות בבית , מערכת גידול ירקות ביתי לקנייה","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuySecond"},"hydrosystem3 (1).jpg":{"Alt":"מערכת הידרופונית למכירה , מערכת הידרופונית , מערכת הידרופונית לקנייה , מערכת הידרופונית לגידול ירקות , מערכת הידרופונית לגידול ירקות לקנייה , מערכת הידרופונית לגידול ירקות למכירה , מערכות הידרופוניות , מערכות הידרופוניות למכירה , מערכות הידרופוניות לקנייה , גידול ירקות בבית , גידול ירקות אורגני , מערכת גידול הידרופונית ביתית , מערכת גידול ירקות בבית , מערכת גידול ירקות ביתי לקנייה","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuySecond"},"hydrosystem8 (1).jpg":{"Alt":"מערכת הידרופונית למכירה , מערכת הידרופונית , מערכת הידרופונית לקנייה , מערכת הידרופונית לגידול ירקות , מערכת הידרופונית לגידול ירקות לקנייה , מערכת הידרופונית לגידול ירקות למכירה , מערכות הידרופוניות , מערכות הידרופוניות למכירה , מערכות הידרופוניות לקנייה , גידול ירקות בבית , גידול ירקות אורגני , מערכת גידול הידרופונית ביתית , מערכת גידול ירקות בבית , מערכת גידול ירקות ביתי לקנייה","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuySecond"},"png (21).png":{"Alt":"מערכת הידרופונית למכירה , מערכת הידרופונית , מערכת הידרופונית לקנייה , מערכת הידרופונית לגידול ירקות , מערכת הידרופונית לגידול ירקות לקנייה , מערכת הידרופונית לגידול ירקות למכירה , מערכות הידרופוניות , מערכות הידרופוניות למכירה , מערכות הידרופוניות לקנייה , גידול ירקות בבית , גידול ירקות אורגני , מערכת גידול הידרופונית ביתית , מערכת גידול ירקות בבית , מערכת גידול ירקות ביתי לקנייה","youtube":"","selectTest":"ראשית"},"png (20).png":{"Alt":"מערכת הידרופונית למכירה , מערכת הידרופונית , מערכת הידרופונית לקנייה , מערכת הידרופונית לגידול ירקות , מערכת הידרופונית לגידול ירקות לקנייה , מערכת הידרופונית לגידול ירקות למכירה , מערכות הידרופוניות , מערכות הידרופוניות למכירה , מערכות הידרופוניות לקנייה , גידול ירקות בבית , גידול ירקות אורגני , מערכת גידול הידרופונית ביתית , מערכת גידול ירקות בבית , מערכת גידול ירקות ביתי לקנייה","youtube":"","selectTest":"ראשית"},"5 (1).png":{"Alt":"מערכת הידרופונית למכירה , מערכת הידרופונית , מערכת הידרופונית לקנייה , מערכת הידרופונית לגידול ירקות , מערכת הידרופונית לגידול ירקות לקנייה , מערכת הידרופונית לגידול ירקות למכירה , מערכות הידרופוניות , מערכות הידרופוניות למכירה , מערכות הידרופוניות לקנייה , גידול ירקות בבית , גידול ירקות אורגני , מערכת גידול הידרופונית ביתית , מערכת גידול ירקות בבית , מערכת גידול ירקות ביתי לקנייה","youtube":"","selectTest":"ראשית"},"4 (1).png":{"Alt":"מערכת הידרופונית למכירה , מערכת הידרופונית , מערכת הידרופונית לקנייה , מערכת הידרופונית לגידול ירקות , מערכת הידרופונית לגידול ירקות לקנייה , מערכת הידרופונית לגידול ירקות למכירה , מערכות הידרופוניות , מערכות הידרופוניות למכירה , מערכות הידרופוניות לקנייה , גידול ירקות בבית , גידול ירקות אורגני , מערכת גידול הידרופונית ביתית , מערכת גידול ירקות בבית , מערכת גידול ירקות ביתי לקנייה","youtube":"","selectTest":"ראשית"},"3 (1).png":{"Alt":"מערכת הידרופונית למכירה , מערכת הידרופונית , מערכת הידרופונית לקנייה , מערכת הידרופונית לגידול ירקות , מערכת הידרופונית לגידול ירקות לקנייה , מערכת הידרופונית לגידול ירקות למכירה , מערכות הידרופוניות , מערכות הידרופוניות למכירה , מערכות הידרופוניות לקנייה , גידול ירקות בבית , גידול ירקות אורגני , מערכת גידול הידרופונית ביתית , מערכת גידול ירקות בבית , מערכת גידול ירקות ביתי לקנייה","youtube":"","selectTest":"ראשית"},"2 (5).png":{"Alt":"מערכת הידרופונית למכירה , מערכת הידרופונית , מערכת הידרופונית לקנייה , מערכת הידרופונית לגידול ירקות , מערכת הידרופונית לגידול ירקות לקנייה , מערכת הידרופונית לגידול ירקות למכירה , מערכות הידרופוניות , מערכות הידרופוניות למכירה , מערכות הידרופוניות לקנייה , גידול ירקות בבית , גידול ירקות אורגני , מערכת גידול הידרופונית ביתית , מערכת גידול ירקות בבית , מערכת גידול ירקות ביתי לקנייה","youtube":"","selectTest":"ראשית"},"c952c06d-3336-41be-99a5-fcff7160f4c6 (1).jpg":{"Alt":"מערכת הידרופונית למכירה , מערכת הידרופונית , מערכת הידרופונית לקנייה , מערכת הידרופונית לגידול ירקות , מערכת הידרופונית לגידול ירקות לקנייה , מערכת הידרופונית לגידול ירקות למכירה , מערכות הידרופוניות , מערכות הידרופוניות למכירה , מערכות הידרופוניות לקנייה , גידול ירקות בבית , גידול ירקות אורגני , מערכת גידול הידרופונית ביתית , מערכת גידול ירקות בבית , מערכת גידול ירקות ביתי לקנייה","youtube":"","selectTest":"ראשית"},"94ba50f9-25a5-409e-9d7c-ec2a88a3c78b.jpg":{"Alt":"מערכת הידרופונית למכירה , מערכת הידרופונית , מערכת הידרופונית לקנייה , מערכת הידרופונית לגידול ירקות , מערכת הידרופונית לגידול ירקות לקנייה , מערכת הידרופונית לגידול ירקות למכירה , מערכות הידרופוניות , מערכות הידרופוניות למכירה , מערכות הידרופוניות לקנייה , גידול ירקות בבית , גידול ירקות אורגני , מערכת גידול הידרופונית ביתית , מערכת גידול ירקות בבית , מערכת גידול ירקות ביתי לקנייה","youtube":"","selectTest":"ראשית"},"3a11854c-bc3e-4a4f-9162-cb4d10d9737c~1.jpg":{"Alt":"מערכת הידרופונית למכירה , מערכת הידרופונית , מערכת הידרופונית לקנייה , מערכת הידרופונית לגידול ירקות , מערכת הידרופונית לגידול ירקות לקנייה , מערכת הידרופונית לגידול ירקות למכירה , מערכות הידרופוניות , מערכות הידרופוניות למכירה , מערכות הידרופוניות לקנייה , גידול ירקות בבית , גידול ירקות אורגני , מערכת גידול הידרופונית ביתית , מערכת גידול ירקות בבית , מערכת גידול ירקות ביתי לקנייה","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuySecond"},"595206f9-9da8-426b-982b-02d204aeebf0~1.jpg":{"Alt":"מערכת הידרופונית למכירה , מערכת הידרופונית , מערכת הידרופונית לקנייה , מערכת הידרופונית לגידול ירקות , מערכת הידרופונית לגידול ירקות לקנייה , מערכת הידרופונית לגידול ירקות למכירה , מערכות הידרופוניות , מערכות הידרופוניות למכירה , מערכות הידרופוניות לקנייה , גידול ירקות בבית , גידול ירקות אורגני , מערכת גידול הידרופונית ביתית , מערכת גידול ירקות בבית , מערכת גידול ירקות ביתי לקנייה","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuyMain"},"127c4306-e2c4-4f8c-bcd4-2696439787e3~1.jpg":{"Alt":"מערכת הידרופונית למכירה , מערכת הידרופונית , מערכת הידרופונית לקנייה , מערכת הידרופונית לגידול ירקות , מערכת הידרופונית לגידול ירקות לקנייה , מערכת הידרופונית לגידול ירקות למכירה , מערכות הידרופוניות , מערכות הידרופוניות למכירה , מערכות הידרופוניות לקנייה , גידול ירקות בבית , גידול ירקות אורגני , מערכת גידול הידרופונית ביתית , מערכת גידול ירקות בבית , מערכת גידול ירקות ביתי לקנייה","youtube":"","selectTest":"ראשית"}}

מערכת הידרופונית 36 שתילים

מערכת הידרופונית למכירה , מערכת הידרופונית , מערכת הידרופונית לקנייה , מערכת הידרופונית לגידול ירקות ,  מערכת הידרופונית לגידול ירקות לקנייה , מערכת הידרופונית לגידול ירקות למכירה , מערכות הידרופוניות , מערכות הידרופוניות למכירה , מערכות הידרופוניות לקנייה , גידול ירקות בבית , גידול ירקות אורגני , מערכת גידול הידרופונית ביתית , מערכת גידול ירקות בבית , מערכת גידול ירקות ביתי לקנייה
1318+ נקנו
מערכת הידרופונית 36 שתילים - by , Jan 01, 1970
4/ 4stars
מערכת ביתית לגידול ירקות מתאים לשימוש בדירות וחצרות
מערכת ביתית לגידול ירקות מתאים לשימוש בדירות וחצרות
₪612.50 ₪490.00
{"WhatsApp Image 2021-03-10 at 10.24.24 (2).jpg":{"Alt":"שתילים , שתילים לקנייה , שתילים למכירה , סטרטים לקנייה , סטרטים למכירה , שתילי סטרטר לקנייה , שתילי סטרט למכירה , שתילי סטרטר לקנייה בזול , שתילי סטרטר מחיר , שתילים לערכה הידרופונית","youtube":"","selectTest":"ראשית"},"WhatsApp Image 2021-03-10 at 10.24.24 (3).jpg":{"Alt":"שתילים , שתילים לקנייה , שתילים למכירה , סטרטים לקנייה , סטרטים למכירה , שתילי סטרטר לקנייה , שתילי סטרט למכירה , שתילי סטרטר לקנייה בזול , שתילי סטרטר מחיר , שתילים לערכה הידרופונית","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuyMain"},"WhatsApp Image 2021-03-09 at 17.35.12.jpg":{"Alt":"שתילים , שתילים לקנייה , שתילים למכירה , סטרטים לקנייה , סטרטים למכירה , שתילי סטרטר לקנייה , שתילי סטרט למכירה , שתילי סטרטר לקנייה בזול , שתילי סטרטר מחיר , שתילים לערכה הידרופונית","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuySecond"},"WhatsApp Image 2021-03-09 at 17.35.10 (3).jpg":{"Alt":"שתילים , שתילים לקנייה , שתילים למכירה , סטרטים לקנייה , סטרטים למכירה , שתילי סטרטר לקנייה , שתילי סטרט למכירה , שתילי סטרטר לקנייה בזול , שתילי סטרטר מחיר , שתילים לערכה הידרופונית","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuySecond"}}

סטרטר פטרוזיליה

שתילים , שתילים לקנייה , שתילים למכירה , סטרטים לקנייה , סטרטים למכירה , שתילי סטרטר לקנייה , שתילי סטרט למכירה , שתילי סטרטר לקנייה בזול , שתילי סטרטר מחיר , שתילים לערכה הידרופונית
47+ נקנו
2.00 to 2.50 from 8 sellers Sellers:
סטרטר פטרוזיליה - by , Jan 01, 1970
4/ 4stars
סטרטר פטרוזיליה
סטרטר פטרוזיליה
₪2.50 ₪2.00
{"WhatsApp Image 2021-03-10 at 10.24.26.jpg":{"Alt":"שתילים , שתילים לקנייה , שתילים למכירה , סטרטים לקנייה , סטרטים למכירה , שתילי סטרטר לקנייה , שתילי סטרט למכירה , שתילי סטרטר לקנייה בזול , שתילי סטרטר מחיר , שתילים לערכה הידרופונית","youtube":"","selectTest":"ראשית"},"WhatsApp Image 2021-03-10 at 10.24.26 (1).jpg":{"Alt":"שתילים , שתילים לקנייה , שתילים למכירה , סטרטים לקנייה , סטרטים למכירה , שתילי סטרטר לקנייה , שתילי סטרט למכירה , שתילי סטרטר לקנייה בזול , שתילי סטרטר מחיר , שתילים לערכה הידרופונית","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuyMain"},"WhatsApp Image 2021-03-09 at 17.35.11 (1).jpg":{"Alt":"שתילים , שתילים לקנייה , שתילים למכירה , סטרטים לקנייה , סטרטים למכירה , שתילי סטרטר לקנייה , שתילי סטרט למכירה , שתילי סטרטר לקנייה בזול , שתילי סטרטר מחיר , שתילים לערכה הידרופונית","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuySecond"},"WhatsApp Image 2021-03-09 at 17.35.10 (7).jpg":{"Alt":"שתילים , שתילים לקנייה , שתילים למכירה , סטרטים לקנייה , סטרטים למכירה , שתילי סטרטר לקנייה , שתילי סטרט למכירה , שתילי סטרטר לקנייה בזול , שתילי סטרטר מחיר , שתילים לערכה הידרופונית","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuySecond"}}

סטרטר עירית

שתילים , שתילים לקנייה , שתילים למכירה , סטרטים לקנייה , סטרטים למכירה , שתילי סטרטר לקנייה , שתילי סטרט למכירה , שתילי סטרטר לקנייה בזול , שתילי סטרטר מחיר , שתילים לערכה הידרופונית
32+ נקנו
2.00 to 2.50 from 8 sellers Sellers:
סטרטר עירית - by , Jan 01, 1970
4/ 4stars
סטרטר עירית
סטרטר עירית
₪2.50 ₪2.00
{"WhatsApp Image 2021-03-10 at 10.24.24.jpg":{"Alt":"שתילים , שתילים לקנייה , שתילים למכירה , סטרטים לקנייה , סטרטים למכירה , שתילי סטרטר לקנייה , שתילי סטרט למכירה , שתילי סטרטר לקנייה בזול , שתילי סטרטר מחיר , שתילים לערכה הידרופונית","youtube":"","selectTest":"ראשית"},"WhatsApp Image 2021-03-10 at 10.24.24 (5).jpg":{"Alt":"שתילים , שתילים לקנייה , שתילים למכירה , סטרטים לקנייה , סטרטים למכירה , שתילי סטרטר לקנייה , שתילי סטרט למכירה , שתילי סטרטר לקנייה בזול , שתילי סטרטר מחיר , שתילים לערכה הידרופונית","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuyMain"},"WhatsApp Image 2021-03-09 at 17.35.12 (2).jpg":{"Alt":"שתילים , שתילים לקנייה , שתילים למכירה , סטרטים לקנייה , סטרטים למכירה , שתילי סטרטר לקנייה , שתילי סטרט למכירה , שתילי סטרטר לקנייה בזול , שתילי סטרטר מחיר , שתילים לערכה הידרופונית","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuySecond"},"WhatsApp Image 2021-03-09 at 17.35.10 (6).jpg":{"Alt":"שתילים , שתילים לקנייה , שתילים למכירה , סטרטים לקנייה , סטרטים למכירה , שתילי סטרטר לקנייה , שתילי סטרט למכירה , שתילי סטרטר לקנייה בזול , שתילי סטרטר מחיר , שתילים לערכה הידרופונית","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuySecond"}}

סטרטר שמיר

שתילים , שתילים לקנייה , שתילים למכירה , סטרטים לקנייה , סטרטים למכירה , שתילי סטרטר לקנייה , שתילי סטרט למכירה , שתילי סטרטר לקנייה בזול , שתילי סטרטר מחיר , שתילים לערכה הידרופונית
50+ נקנו
2.00 to 2.50 from 8 sellers Sellers:
סטרטר שמיר - by , Jan 01, 1970
4/ 4stars
סטרטר שמיר
סטרטר שמיר
₪2.50 ₪2.00
{"WhatsApp Image 2021-03-10 at 10.24.25 (1).jpg":{"Alt":"שתילים , שתילים לקנייה , שתילים למכירה , סטרטים לקנייה , סטרטים למכירה , שתילי סטרטר לקנייה , שתילי סטרט למכירה , שתילי סטרטר לקנייה בזול , שתילי סטרטר מחיר , שתילים לערכה הידרופונית","youtube":"","selectTest":"ראשית"},"WhatsApp Image 2021-03-10 at 10.24.25 (2).jpg":{"Alt":"שתילים , שתילים לקנייה , שתילים למכירה , סטרטים לקנייה , סטרטים למכירה , שתילי סטרטר לקנייה , שתילי סטרט למכירה , שתילי סטרטר לקנייה בזול , שתילי סטרטר מחיר , שתילים לערכה הידרופונית","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuyMain"},"WhatsApp Image 2021-03-09 at 17.35.11 (2).jpg":{"Alt":"שתילים , שתילים לקנייה , שתילים למכירה , סטרטים לקנייה , סטרטים למכירה , שתילי סטרטר לקנייה , שתילי סטרט למכירה , שתילי סטרטר לקנייה בזול , שתילי סטרטר מחיר , שתילים לערכה הידרופונית","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuySecond"},"WhatsApp Image 2021-03-09 at 17.35.10 (4).jpg":{"Alt":"שתילים , שתילים לקנייה , שתילים למכירה , סטרטים לקנייה , סטרטים למכירה , שתילי סטרטר לקנייה , שתילי סטרט למכירה , שתילי סטרטר לקנייה בזול , שתילי סטרטר מחיר , שתילים לערכה הידרופונית","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuySecond"}}

סטרטר חסה רומית

שתילים , שתילים לקנייה , שתילים למכירה , סטרטים לקנייה , סטרטים למכירה , שתילי סטרטר לקנייה , שתילי סטרט למכירה , שתילי סטרטר לקנייה בזול , שתילי סטרטר מחיר , שתילים לערכה הידרופונית
67+ נקנו
2.00 to 2.50 from 8 sellers Sellers:
סטרטר חסה רומית - by , Jan 01, 1970
4/ 4stars
סטרטר חסה רומית
סטרטר חסה רומית
₪2.50 ₪2.00
{"WhatsApp Image 2021-03-10 at 10.23.54 (1).jpg":{"Alt":"שתילים , שתילים לקנייה , שתילים למכירה , סטרטים לקנייה , סטרטים למכירה , שתילי סטרטר לקנייה , שתילי סטרט למכירה , שתילי סטרטר לקנייה בזול , שתילי סטרטר מחיר , שתילים לערכה הידרופונית","youtube":"","selectTest":"ראשית"},"WhatsApp Image 2021-03-10 at 10.23.54.jpg":{"Alt":"שתילים , שתילים לקנייה , שתילים למכירה , סטרטים לקנייה , סטרטים למכירה , שתילי סטרטר לקנייה , שתילי סטרט למכירה , שתילי סטרטר לקנייה בזול , שתילי סטרטר מחיר , שתילים לערכה הידרופונית","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuyMain"},"WhatsApp Image 2021-03-09 at 17.35.10 (2).jpg":{"Alt":"שתילים , שתילים לקנייה , שתילים למכירה , סטרטים לקנייה , סטרטים למכירה , שתילי סטרטר לקנייה , שתילי סטרט למכירה , שתילי סטרטר לקנייה בזול , שתילי סטרטר מחיר , שתילים לערכה הידרופונית","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuySecond"},"WhatsApp Image 2021-03-09 at 17.35.10 (1).jpg":{"Alt":"שתילים , שתילים לקנייה , שתילים למכירה , סטרטים לקנייה , סטרטים למכירה , שתילי סטרטר לקנייה , שתילי סטרט למכירה , שתילי סטרטר לקנייה בזול , שתילי סטרטר מחיר , שתילים לערכה הידרופונית","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuySecond"}}

סטרטר חסה אדומה

שתילים , שתילים לקנייה , שתילים למכירה , סטרטים לקנייה , סטרטים למכירה , שתילי סטרטר לקנייה , שתילי סטרט למכירה , שתילי סטרטר לקנייה בזול , שתילי סטרטר מחיר , שתילים לערכה הידרופונית
44+ נקנו
2.00 to 2.50 from 8 sellers Sellers:
סטרטר חסה אדומה - by , Jan 01, 1970
4/ 4stars
סטרטר חסה אדומה
סטרטר חסה אדומה
₪2.50 ₪2.00
{"WhatsApp Image 2021-03-10 at 10.24.24 (1).jpg":{"Alt":"שתילים , שתילים לקנייה , שתילים למכירה , סטרטים לקנייה , סטרטים למכירה , שתילי סטרטר לקנייה , שתילי סטרט למכירה , שתילי סטרטר לקנייה בזול , שתילי סטרטר מחיר , שתילים לערכה הידרופונית","youtube":"","selectTest":"ראשית"},"WhatsApp Image 2021-03-10 at 10.24.24 (4).jpg":{"Alt":"שתילים , שתילים לקנייה , שתילים למכירה , סטרטים לקנייה , סטרטים למכירה , שתילי סטרטר לקנייה , שתילי סטרט למכירה , שתילי סטרטר לקנייה בזול , שתילי סטרטר מחיר , שתילים לערכה הידרופונית","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuyMain"},"WhatsApp Image 2021-03-09 at 17.35.11.jpg":{"Alt":"שתילים , שתילים לקנייה , שתילים למכירה , סטרטים לקנייה , סטרטים למכירה , שתילי סטרטר לקנייה , שתילי סטרט למכירה , שתילי סטרטר לקנייה בזול , שתילי סטרטר מחיר , שתילים לערכה הידרופונית","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuySecond"},"WhatsApp Image 2021-03-09 at 17.35.10 (5).jpg":{"Alt":"שתילים , שתילים לקנייה , שתילים למכירה , סטרטים לקנייה , סטרטים למכירה , שתילי סטרטר לקנייה , שתילי סטרט למכירה , שתילי סטרטר לקנייה בזול , שתילי סטרטר מחיר , שתילים לערכה הידרופונית","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuySecond"}}

סטרטר חסה מסולסלת ירוקה

שתילים , שתילים לקנייה , שתילים למכירה , סטרטים לקנייה , סטרטים למכירה , שתילי סטרטר לקנייה , שתילי סטרט למכירה , שתילי סטרטר לקנייה בזול , שתילי סטרטר מחיר , שתילים לערכה הידרופונית
39+ נקנו
2.00 to 2.50 from 8 sellers Sellers:
סטרטר חסה מסולסלת ירוקה - by , Jan 01, 1970
4/ 4stars
סטרטר חסה מסולסלת ירוקה
סטרטר חסה מסולסלת ירוקה
₪2.50 ₪2.00
{"png (24).png":{"Alt":"זרעי חסה , זרעי חסה לקנייה , זרעי חסה למכירה , זרעונים לקנייה , זרעוני חסה לקנייה","youtube":"","selectTest":"ראשית"},"png (25).png":{"Alt":"זרעי חסה , זרעי חסה לקנייה , זרעי חסה למכירה , זרעונים לקנייה , זרעוני חסה לקנייה","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuyMain"}}

זרעי חסה

זרעי חסה , זרעי חסה לקנייה , זרעי חסה למכירה , זרעונים לקנייה , זרעוני חסה לקנייה
3+ נקנו
12.00 to 15.00 from 8 sellers Sellers:
זרעי חסה - by , Jan 01, 1970
4/ 4stars
₪15.00 ₪12.00
{"+משאבה.jpg":{"Alt":"משאבה לערכה הידרופונית , משאבה להידרופוניה , משאבה , משאבה לערכה הידרופונית לקנייה","youtube":"","selectTest":"ראשית"},"+משאבה (1).jpg":{"Alt":"משאבה לערכה הידרופונית , משאבה להידרופוניה , משאבה , משאבה לערכה הידרופונית לקנייה","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuyMain"}}

משאבה לערכה הידרופונית

משאבה לערכה הידרופונית , משאבה להידרופוניה , משאבה , משאבה לערכה הידרופונית לקנייה
69.00 to 86.25 from 8 sellers Sellers:
משאבה לערכה הידרופונית - by , Jan 01, 1970
4/ 4stars
₪86.25 ₪69.00
{"jpg (55).jpeg":{"Alt":"","youtube":"","selectTest":"ראשית"},"jpg (56).jpeg":{"Alt":"","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuyMain"}}

מד מוליכות

12+ נקנו
59.00 to 73.75 from 8 sellers Sellers:
מד מוליכות - by , Jan 01, 1970
4/ 4stars
מד מוליכות דיגיטלי
מד מוליכות דיגיטלי
₪73.75 ₪59.00
{"חומציות.png":{"Alt":"מד חומציות למכירה , מד חומציות לקנייה , מד חומציות מחיר , מחיר מד חומציות , מד חומציות בזול ","youtube":"","selectTest":"ראשית"},"חומציות (1).png":{"Alt":"מד חומציות למכירה , מד חומציות לקנייה , מד חומציות מחיר , מחיר מד חומציות , מד חומציות בזול ","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuyMain"}}

מד חומציות

מד חומציות למכירה , מד חומציות לקנייה , מד חומציות מחיר , מחיר מד חומציות , מד חומציות בזול
6+ נקנו
59.00 to 73.75 from 8 sellers Sellers:
מד חומציות - by , Jan 01, 1970
4/ 4stars
מד PH מודד חומציות במים
מד PH מודד חומציות במים
₪73.75 ₪59.00
{"png (22).png":{"Alt":"דשן למכירה , מכירת דשן , דשן לגידול , דשן לגידול למכירה , דשן לקנייה , דשן לגידול לקנייה , דשן לגידול ירקות , דשן לגידול עלים , דשן לגידול ירקות למכירה , מחיר דשן למכירה , מחיר דשן לקנייה , דשן לקנייה מחיר , דשן למכירה מחיר ","youtube":"","selectTest":"ראשית"},"png (23).png":{"Alt":"דשן למכירה , מכירת דשן , דשן לגידול , דשן לגידול למכירה , דשן לקנייה , דשן לגידול לקנייה , דשן לגידול ירקות , דשן לגידול עלים , דשן לגידול ירקות למכירה , מחיר דשן למכירה , מחיר דשן לקנייה , דשן לקנייה מחיר , דשן למכירה מחיר ","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuyMain"}}

דשן PHONICS

דשן למכירה , מכירת דשן , דשן לגידול , דשן לגידול למכירה , דשן לקנייה , דשן לגידול לקנייה , דשן לגידול ירקות , דשן לגידול עלים , דשן לגידול ירקות למכירה , מחיר דשן למכירה , מחיר דשן לקנייה , דשן לקנייה מחיר , דשן למכירה מחיר
48+ נקנו
39.00 to 48.75 from 8 sellers Sellers:
דשן PHONICS - by , Jan 01, 1970
4/ 4stars
דשן הידרופוני 200 מילילטר
דשן הידרופוני 200 מילילטר
₪48.75 ₪39.00

מדריך גידול הידרופוני כל מה שצריך לדעת למגדל המתחיל שלב אחרי שלב

     

גידול צמחים, בין אם בבית, בגינה או במרפסת, הפך לתחביב משמעותי אצל אנשים רבים. התקופה בה הבית הפך להיות המקום העיקרי בו אנחנו נמצאים ומשמש לנו כמשרד, בית וגינת שעשועים, הצמחייה בבית הפכה מצד אחד ל"טבע" שלנו ומנגד גם לתחליף נחמד ובריא לירקות פירות ועשבי תיבול. 

 

אחת שיטות הגידול שתופסת תאוצה בתקופה האחרונה הינה גידול הידרופוני, השיטה מאפשרת גידול של צמחים רבים בתוך הבית, בצורה יעילה ונוחה.


 


מהי שיטת גידול הידרופוני?

   

המילה הידרופוניקה פרושה מיוונית, עבודת מים. הידרו= מים ופירוש המילה פוניקה הינה עבודה. בעצם מדובר בשיטת גידול צמחים המבוססת על גידול ללא אדמה כלל. את הצמחים מגדלים בהתבסס על מים בלבד.
 

  

 


אבל האדמה חשובה
 

   כל מי שלמד ביולוגיה בבית הספר היסודי יודע להגיד שצמחים חייבים אדמה כדי לצמוח, אין אם מודבר בעץ, שיח או פרח בודד. אם כך, איך ניתן להעלים לחלוטין את האדמה מן המשוואה של גידול הצמחים?

 

התשובה לכך תמונה בשנים של מחקר בתחום שגילה כי הצורך באדמה עצמה נובע משתי סיבות בלבד.
הסיבה הראשונה הינה עיגון. הצמח הוא ייצור שברירי, משב רוח, בעל חיים ואפילו גשם חזק יכולים לגרום לצמח לעוף ולהתנתק. לכן, שורשי הצמח משתרשים לעומק האדמה ומספקים לצמח את היציבות שנדרשת לו. 

החשיבות השנייה של האדמה נובעת מהמינרלים והנוטריינטים השונים המספקים לצמח את אבני הבנייה שלו. חומרים אלו נדרשים לכלל הפעולות הבסיסיות של הצמח, החל מהנשימה התאית ופוטוסינתיזה ועד לגדילה ורבייה. 
 
 

היסטוריה  
 

 

שיטת הגידול ההידרופוני קיימת בעולם האנושי מלפני אלפי שנים. ישנם מספר מקרים המוכרים כיום לאדם בו אוכלוסיות קדומות גידלו את צמחיהן בשיטה זו בדיוק, בין אם כסמל סטטוס ובין אם בשל מחסור באדמה. דוגמאות לכך ניתן לראות אצל האצטקים אשר גידלו צמחים על רפסודות צפות ואצל המלך נבוכדנצר השני אשר בנה את הגנים התלויים בבל בשביל אשתו. 


 

אז איך זה עובד?
    

ישנן שיטות רבות לגידול ההידרופוני, כשהמשותף לכולן הינה העובדה שמשתמשים במים המעושרים עם הדשנים הנחוצים לסוג הצמחייה שבחרתם. המים מוזרמים במעגל סגור. ניתן לחלק את כל שיטות הגידול לשלוש קבוצות עיקריות: 
 

  1. גידול בצינורות עם הזנה מינימלית – שיטה זו מתבססת על צינורות עם קוטר גדול בהם שותלים את הצמחים. המים המעושרים בדשן זורמים בזרם דק בתחתית הצינור. פעולה זו מאפשרת את ההזנה של הצמח דרך שורשיו ומחזור של המים אל מאגר המים. 
     

  2. רפסודות צפות – את הצמחים שותלים על משטח צף, בדרך כלל משתמשים במשטח עשוי קלקר. את המשטח מניחים על גבי גוף עם מים המכילים את הדשנים הנדרשים. נוסף לכך, היות והשורשים מוצפים במים כל הזמן נדרש לספק להם חמצן. לצורך כך משתמשים במשאבת אויר ובאבן חמצן. פעולה זו מונעת את פעולת הריקבון של השורשים. 
     

  3. ריקון והצפה – בשיטה זו הצמחים נשתלים במצע אינרטי (הידרוטון או טוף), והאדנית עצמה מתמלאת ומתרוקנת לסירוגין ובאופן אוטומטי. פעולת הריקון מאפשרת את הגעתו של החמצן אל השורשים של הצמח. 

בנוסף לשלושת השיטות הללו קיימות גם שיטות נוספות כמו טפטפות ואירופניקה המאפשרות את גידול הצמחים אך דורשות מכשור נוסף ומשמעותי.
 
 

איך בוחרים את השיטה הנכונה

 
 

בתחום גידול ההידרופוני הבחירה הנכונה היא לפי התנאים הקיימים אצלכם. הדבר כולל נתונים כמו, גודל האזור בו תרצו לגדל את הצמחים, סוג הצמחים, התאורה וגם פרט חשוב הינו התקציב אותו תרצו להשקיע. 

  

המחיר הכללי
 
 

לפני שאנחנו צוללים לעולמות מצעי הגידול, המים והתוארה, חשוב לדעת ולהבין, גידול צמחים בשיטה זו כרוך בהוצאה כלכלית לא קטנה. כדי להפיק את המירב מן המערכות ההידרופוניות תצטרכו להשקיע זמן וכסף בבחירה נכונה של שיטת הגידול, המערכות הנדרשות וגם התנאים מסביב. 
 

כמובן שישנו גם הבדל בין משמעותי בין גידול של צמחים בודדים לצורכי נוי לבין גידול מסיבי של כמות גדולה של צמחים. במקרה הראשון הציוד שתדרשו לו וההתאמות השונות הינה פחותה היות וניתן לשתול צמחים התואמים את עונת השנה (ובכך להימנע מהצורך להתאים את הטמפרטורה והתאורה לצרכי הצמח שלכם). 

במקרה השני בו תרצו לגדל צמחים בכמות גדולה או תבחרו לגדל צמחים שאינם מתאימים לתנאי האקלים הביתיים, תצטרכו לבצע את ההתאמות של התאורה והטמפרטורה מה שייקר את העלויות הראשוניות הנדרשות.

  

מצעים מצעים מצעים
 
 

כפי שאמרנו, אחת הסיבות בגללן צמחים גדלים באדמה, הינה יציבות לצמח. כשבוחרים את המצע צריך להתאים אותו למערכת ההידרופונית בה בחרנו להשתמש. כמו כן, יש לשים לב שהמצע מספק שני אספקטים עיקריים: נותן יציבות לשורשי הצמח ומנגד מאפשר מעבר וקליטה של חמצן אל השורשים. נוסף לכך, יש לשים לב שמדובר בחומר אינרטי, המשמעות של זה היא שאין לו ערך תזונתי עבור הצמח.

 

הידרוטון –  מדובר בכדורי חימר המלאים בנקבוביות. המטרה של הנקבוביות הינה להרחיב את שטח הפנים של המצע, מבנה זה מסייע בקליטת החמצן. הצורה העגולה של החומר מאפשרת השארה של חללים רבים בין כדור לכדור, בחללים אלו השורשים יכולים להתפתח ולהשתרש. 

 

צמר סלעים –   מדובר במצע שכיח מאוד הנוצר מסלעים שהומסו ונמתחו לידי סיבים דקים וארוכים. צמר הסלעים סופח ואוחז במים בצורה טובה מאוד והוא נחשב למומלץ מאוד לצרכי הנבטת הזרעים. שימו לב שלפני הזריעה נדרש להטביע את הצמר במים עמוקים עד שיספחו מים למצב של מקסימום, לנזק את כל המים ולאחר מכן ניתן לבצע את השתילה. נוסף לכך, המלצה חשובה הינה להשתמש במשקפי מגן ומסכה בעת השימוש הראשוני עם הצמר. 

 

מצע קוקוס –  נכון לכתיבת שורות אלו, מדובר על המצע האקולוגי והסביבתי ביותר. הוא מורכב במלאו משאריות של סיבי קוקוס. 

 

פרלייט –  מדובר על מינרל וולקני והוא מצוין גם בתור מצע וגם כתוסף למצעים הידרופונים ורגילים אחרים. הוא מתנקז במהירות, מדובר ביתרון ובחיסרון שלו גם יחד היות וזה יכול לגרום להתייבשות מהירה של מצע הגידול (וכך גם של השורשים).

כמובן שקיימים מצעים נוספים, ומומלץ לבדוק בחנויות המתמחות בתחום, איזה מצע מומלץ ועדיף לפי בחירת שיטת הגידול שלכם. 
 


מים – מקור החיים
 
 

במקרה של גידול הידרופוני, מדובר בעצם על לב ליבה של השיטה. לכן, שימוש במים נכונים (כן! יש גם מים לא נכונים לצרוך גידול הצמחים), הוא קריטי. 

המים הנכונים ביותר לשימוש הינם מים מזוקקים, בין אם הם נקנים ככאלו מראש ובין אם "מיוצרים" אצלכם באמצעות מערכת אוסמוטית. מים מזוקקים הינם מים אשר לא מכילים חלקיקים מומסים כמו מלחים בתוכם. 

הסיבה שחלקיקים אלו מפריעים לגידול ההידרופוני הינה העובדה שאנחנו רוצים להמיס במים הללו את הדשנים, שמהם יגיעו הנוטריינטים החשובים לצמח שלנו. מים מזוקקים יכול להמיס בתוכם יותר דשן. 
  

דשן  
 

ניתן להשוות את הדשן ואת המינרלים הנמצאים בו למזון שלנו. הצמח חייב את היסודות הנמצאים במקור באדמה בשביל לבצע את הפעולות הבסיסיות ביותר לחיות שלו. 

יש לבחור דשן איכותי המכיל בתוכו את כל היסודות והצרכים של הצמח. כמו כן, כדי לבחור מוצר שאינו משאיר מלחים בתחתית מאגר המים. 

ישנם מספר סוגים שונים של דשנים אשר משלימים זה את זה, בפועל כל דשן מכיל בתוכו סוגים שונים של אלמנטים וחומרים החשובים לצמחים. לכל צמח ישנו שילוב המתאים לו ביותר וצריך לבחור על בסיס זה את השילוב הנכון של הדשן. 

שימו לב, לקנות דשן איכותי ולבדוק שאכן מדובר בדשן המתאים לשיטה ההידרופונית ולצמחים אותם בחרתם לגדל. 
  

השלבים הבאים
   

עד כאן סקרנו את האלמנטים הבסיסיים (והחשובים) ביותר לגידול צמחים בשיטה ההידרופונית. כמובן שישנם אלמנטים נוספים וחשובים. אלמנטים אלו כוללים בתוכם למשל את התאורה שכפי שתיארנו יכולה להיות מותאמת ספציפית לצמח אותו תרצו לגדל. אלמנטים נוספים הם איכות המים, טמפרטורת המים והחדר וגם החומציות שלהם. 

הכי חשוב לזכור שמדובר על שיטה יעילה, נוחה, המפיקה תוצר טוב (ורב יותר מאשר גידול באדמה), אך מנגד מדובר גם על הוצאה לא מעטה של כסף (לפחות בתחילת התהליך) ושל זמן.