03-613-8002 / 052-343-8206
הירקון 38 בני ברק ליד קניון איילון