03-613-8002 / 052-343-8206
כתובתנו - מוצא 1 תל אביב (בוויז לשים לא 45 תל אביב)

מוצרי כושר מותג ספורטיבו


{"jpg (83).jpeg":{"Alt":"","youtube":"","selectTest":"ראשית"},"jpg (84).jpeg":{"Alt":"","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuyMain"}}

הרכבה למכשיר כושר

100.00 to 125.00 from 8 sellers Sellers:
הרכבה למכשיר כושר - by , Jan 01, 1970
4/ 4stars
הרכבה למכשיר כושר
הרכבה למכשיר כושר
₪125.00 ₪100.00
{"-חתירה1.png":{"Alt":"מכשיר חתירה למכירה , מכשיר חתירה לקנייה , מכשיר חתירה לקנייה בזול , מכשיר חתירה בזול , מכשיר חתירה מחיר , מכשיר חתירה בזול ","youtube":"","selectTest":"ראשית"},"-חתירה1 (1).png":{"Alt":"מכשיר חתירה למכירה , מכשיר חתירה לקנייה , מכשיר חתירה לקנייה בזול , מכשיר חתירה בזול , מכשיר חתירה מחיר , מכשיר חתירה בזול ","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuyMain"},"-חתירה2.png":{"Alt":"מכשיר חתירה למכירה , מכשיר חתירה לקנייה , מכשיר חתירה לקנייה בזול , מכשיר חתירה בזול , מכשיר חתירה מחיר , מכשיר חתירה בזול ","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuySecond"},"-חתירה7.png":{"Alt":"מכשיר חתירה למכירה , מכשיר חתירה לקנייה , מכשיר חתירה לקנייה בזול , מכשיר חתירה בזול , מכשיר חתירה מחיר , מכשיר חתירה בזול ","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuySecond"},"-חתירה3.png":{"Alt":"מכשיר חתירה למכירה , מכשיר חתירה לקנייה , מכשיר חתירה לקנייה בזול , מכשיר חתירה בזול , מכשיר חתירה מחיר , מכשיר חתירה בזול ","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuySecond"},"-חתירה4.png":{"Alt":"מכשיר חתירה למכירה , מכשיר חתירה לקנייה , מכשיר חתירה לקנייה בזול , מכשיר חתירה בזול , מכשיר חתירה מחיר , מכשיר חתירה בזול ","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuySecond"},"-חתירה5.png":{"Alt":"מכשיר חתירה למכירה , מכשיר חתירה לקנייה , מכשיר חתירה לקנייה בזול , מכשיר חתירה בזול , מכשיר חתירה מחיר , מכשיר חתירה בזול ","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuySecond"},"-חתירה6.png":{"Alt":"מכשיר חתירה למכירה , מכשיר חתירה לקנייה , מכשיר חתירה לקנייה בזול , מכשיר חתירה בזול , מכשיר חתירה מחיר , מכשיר חתירה בזול ","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuySecond"}}

מכשיר חתירה מבית SPORTIVO

מכשיר חתירה למכירה , מכשיר חתירה לקנייה , מכשיר חתירה לקנייה בזול , מכשיר חתירה בזול , מכשיר חתירה מחיר , מכשיר חתירה בזול
37+ נקנו
1290.00 to 1990.00 from 8 sellers Sellers:
מכשיר חתירה מבית SPORTIVO - by , Jan 01, 1970
4/ 4stars
מכשיר חתירה – תבחרו את האימון שלכם
מכשיר חתירה – תבחרו את האימון שלכם
₪1,990.00 ₪1,290.00
{"-ספינינג1.png":{"Alt":"אופני כושר למכירה , אופני כושר לקנייה , אופני כושר לקנייה בזול , אופני כושר בזול , אופני כושר מחיר , אופני כושר בזול ","youtube":"","selectTest":"ראשית"},"-ספינינג1 (1).png":{"Alt":"אופני כושר למכירה , אופני כושר לקנייה , אופני כושר לקנייה בזול , אופני כושר בזול , אופני כושר מחיר , אופני כושר בזול ","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuyMain"},"-ספינינג2.png":{"Alt":"אופני כושר למכירה , אופני כושר לקנייה , אופני כושר לקנייה בזול , אופני כושר בזול , אופני כושר מחיר , אופני כושר בזול ","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuySecond"},"-ספינינג3.png":{"Alt":"אופני כושר למכירה , אופני כושר לקנייה , אופני כושר לקנייה בזול , אופני כושר בזול , אופני כושר מחיר , אופני כושר בזול ","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuySecond"},"-ספינינג4.png":{"Alt":"אופני כושר למכירה , אופני כושר לקנייה , אופני כושר לקנייה בזול , אופני כושר בזול , אופני כושר מחיר , אופני כושר בזול ","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuySecond"},"-ספינינג1 (2).png":{"Alt":"אופני כושר להשכרה , אופני כושר להשכרה בזול , אופני כושר בזול , אופני כושר להשכרה מחיר , אופני כושר בזול ","youtube":"","selectTest":"WebsiteRentMain"},"-ספינינג2 (1).png":{"Alt":"אופני כושר להשכרה , אופני כושר להשכרה בזול , אופני כושר בזול , אופני כושר להשכרה מחיר , אופני כושר בזול ","youtube":"","selectTest":"WebsiteRentSecond"},"-ספינינג3 (1).png":{"Alt":"אופני כושר להשכרה , אופני כושר להשכרה בזול , אופני כושר בזול , אופני כושר להשכרה מחיר , אופני כושר בזול ","youtube":"","selectTest":"WebsiteRentSecond"},"-ספינינג4 (1).png":{"Alt":"אופני כושר להשכרה , אופני כושר להשכרה בזול , אופני כושר בזול , אופני כושר להשכרה מחיר , אופני כושר בזול ","youtube":"","selectTest":"WebsiteRentSecond"}}

אופני ספינינג מבית SPORTIVO

אופני כושר למכירה , אופני כושר לקנייה , אופני כושר לקנייה בזול , אופני כושר בזול , אופני כושר מחיר , אופני כושר בזול
156+ נקנו
1290.00 to 1790.00 from 8 sellers Sellers:
אופני ספינינג מבית SPORTIVO - by , Jan 01, 1970
4/ 4stars
אופני ספינינג – לשרוף קלוריות בכיף
אופני ספינינג – לשרוף קלוריות בכיף
₪1,790.00 ₪1,290.00
{"-ספורטיבו-4.jpg":{"Alt":"","youtube":"","selectTest":"ראשית"},"-ספורטיבו-4 (1).jpg":{"Alt":"","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuyMain"},"-ספורטיבו-3.jpg":{"Alt":"","youtube":"","selectTest":"WebsiteBuySecond"}}

אליפטיקל מבית SPORTIVO

18+ נקנו
1290.00 to 1612.50 from 8 sellers Sellers:
אליפטיקל מבית SPORTIVO - by , Jan 01, 1970
4/ 4stars
אליפטיקל – מכשיר מהפכני של כושר ביתי
אליפטיקל – מכשיר מהפכני של כושר ביתי
₪1,612.50 ₪1,290.00