03-613-8002 / 052-343-8206
הירקון 38 בני ברק ליד קניון איילון

תעודות הוקרה

לקוחות יקרים בדך זה אנחנו מרשים לעצמנו קצת להשוויץ עם תעודות ההוקרה שאנחונו מקבלים על תרומה ועבודה קהילתית משותפת שלנו עם המון עמותות וקהילות שונות בארץ


תעודת הוקרה עידן הקריוקיתעודת הוקרה עידן הקריוקיתעודת הוקרה עידן הקריוקי
תעודת הוקרה עידן הקריוקיתעודת הוקרה עידן הקריוקיתעודת הוקרה עידן הקריוקי

תעודת הוקרה עידן הקריוקיעידן הקריוקי תעודות הוקרהתעודת הוקרה עידן הקריוקי
עידן הקריוקי תעודות הוקרהעידן הקריוקי תעודות הוקרהעידן הקריוקי תעודות הוקרה
עידן הקריוקי
תעודת הוקרה עידן הקריוקי