03-613-8002 / 052-343-8206
הירקון 38 בני ברק ליד קניון איילון

מחרוזת סלמאת קריוקי

סלאמאת
זהבה בן
מילים: דני שושן
לחן: עממי טורקי

איך נערי יצא לקרב
בחצות הליל
איך הפרידה כל כך קשה
רק תפילתי, אהבתי
תמיד תהיה מול עיניו
אנא אלי,
שמור נא עליו...

סלאמאת, סלאמאת
אלוהים שמור עליו ממרום
תן ויחזור אל חיקי ישוב בשלום

סלאמאת, סלאמאת
תפילתי איתך בדרכים
לך לשלום
ואיתך ברכת אלוהים

שלח לי מכתב
חלף גם סתיו
גשם יורד עכשיו
שמור נפשך,בלילה קר
אנא אלי אמור מתי
רוצה להיות איתך
בתחנה, שם מחכה...

סלאמאת, סלאמאת...