03-613-8002 / 052-343-8206
הירקון 38 בני ברק ליד קניון איילון

בן בלי בית קריוקי

בן בלי בית
זוהר ארגוב
מילים: אבי קורן
לחן: אבנר גדסי
קיימים 2 ביצועים נוספים לשיר זה

על ספסל שבשדרה
ישן אדם כשערב רד
על ספסל שבשדרה
שם הוא נרדם והוא לבד
קבצן בן בלי שם בן בלי בית
ישן בגשמים בחום הקיץ
אנא ילך אנא יפנה
מה יעשה

על ספסל שבשדרה
נעור אדם כשבוקר בא
על ספסל שבשדרה
חרש הוא קם ללא סיבה
קבצן בן בלי שם בן בלי בית
ספסל בשדרה הוא לא הבית
אנא ילך אנא יפנה
מה יעשה