03-613-8002 / 052-343-8206
כתובתנו - מוצא 1 תל אביב (בוויז לשים לא 45 תל אביב)

עטיפה יפה קריוקי

למרות הכל אני עזבתי
השארתי את הכל מאחור,
אני מודה שלא שכחתי
למרות שלא רציתי לזכור,
מאז עברה כבר תקופה ארוכה
עכשיו נזכרת בך.

נשאר עוד משהו ממך
עטוף בעטיפה יפה
למרות הכל אני עזבתי אותך
אולי ביום מן הימים
אסלח לך על השנים
האבודות שלא ישובו לחיי

היום יודעת שעברתי
את כל אותם המכשולים,
וכבר מאז אני המשכתי
לדרך חדשה בחיים,
היום יודעת הכל לטובה
למרות האכזבה.למרות הכל אני עזבתי
השארתי את הכל מאחור,
אני מודה שלא שכחתי
למרות שלא רציתי לזכור,
מאז עברה כבר תקופה ארוכה
עכשיו נזכרת בך.

נשאר עוד משהו ממך
עטוף בעטיפה יפה
למרות הכל אני עזבתי אותך
אולי ביום מן הימים
אסלח לך על השנים
האבודות שלא ישובו לחיי

היום יודעת שעברתי
את כל אותם המכשולים,
וכבר מאז אני המשכתי
לדרך חדשה בחיים,
היום יודעת הכל לטובה
למרות האכזבה.למרות הכל אני עזבתי
השארתי את הכל מאחור,
אני מודה שלא שכחתי
למרות שלא רציתי לזכור,
מאז עברה כבר תקופה ארוכה
עכשיו נזכרת בך.

נשאר עוד משהו ממך
עטוף בעטיפה יפה
למרות הכל אני עזבתי אותך
אולי ביום מן הימים
אסלח לך על השנים
האבודות שלא ישובו לחיי

היום יודעת שעברתי
את כל אותם המכשולים,
וכבר מאז אני המשכתי
לדרך חדשה בחיים,
היום יודעת הכל לטובה
למרות האכזבה.
למרות הכל אני עזבתי אותך
אולי ביום מן הימים
אסלח לך על השנים
האבודות שלא ישובו לחיי

היום יודעת שעברתי
את כל אותם המכשולים,
וכבר מאז אני המשכתי
לדרך חדשה בחיים,
היום יודעת הכל לטובה
למרות האכזבה.