03-613-8002 / 052-343-8206
הירקון 38 בני ברק ליד קניון איילון

אמא אמא קריוקי

פתאום נזכר כאן בתקופה הישנה
איך בכל לילה השתגעת פה מדאגה
היית יושבת עד הבוקר מחכה
וכשנרדמתי אותי כיסית עם השמיכה

אני מודה לו בכל יום, לבורא שם במרום
על שיצרת את דמותה, אמא אמא
אותי שומרת בגופה, בכל מכשול בכל צרה
היא חרוטה בנישמתי, אמא אמא

לא אבין ולעולם אני לא אדע
כמה רגש ועוצמה יש בליבה
פינה קטנה שמורה בלב, רק בשבילי
אותך אשמור ואתפלל, עד יום מותי

אני מודה לו בכל יום, לבורא שם במרום
על שיצרת את דמותה, אמא אמא
אותי שומרת בגופה, בכל מכשול בכל צרה
היא חרוטה בנישמתי, אמא אמא