03-613-8002 / 052-343-8206
הירקון 38 בני ברק ליד קניון איילון

נתתי הכל קריוקי

התעוררתי לבית ריק / מדוע עזבה ואיננה / זה את גופי משתק / מחשבה שאולי לא אראנה / אתמול עוד נרדמנו חבוקים / ועכשיו מוכה פחדים / ככה לא מתנהגים / נתתי הכל / אהבתי אותך כמו שאיש לא יכול / המשכת לך מכאן ואני מאחור / נותרתי בודד כאן בדרך / הכאב הוא גדול / איך את מסוגלת לזרוק כך הכל / אהבתי אותך כמו שאיש לא יכול / את בטח אליי לא חוזרת / אוסף את שברי ליבי / ודמיוני עוד מתעתע / שאליי עוד תחזרי / כמה אני מתגעגע / אתמול עוד נרדמנו חבוקים / ועכשיו מוכה פחדים / ככה לא מתנהגים / נתתי הכל / אהבתי אותך כמו שאיש לא יכול / המשכת לך מכאן ואני מאחור / נותרתי בודד כאן בדרך / הכאב הוא גדול / איך את מסוגלת לזרוק כך הכל / אהבתי אותך כמו שאיש לא יכול / את בטח אליי לא חוזרת