03-613-8002 / 052-343-8206
כתובתנו - מוצא 1 תל אביב (בוויז לשים לא 45 תל אביב)

שביל האושר קריוקי

מילים -
שביל האושר ללב האדם
לא תמיד בא בקלות
תקופה יפה לא מבטיחה
שלעולם תהיה יפה

שביל האושר אמונת האדם
בכסף לא יקנה אותם
ידיד אמת ויד חמה
בחיים יתנו את השלווה

אדם אדם לתוך עיני הבט
החיוך שאתה רואה הוא לא אמת
לא כל הנוצץ זהב תמיד
על כאב ליבי הזמן יעיד

ארוכה הדרך ארוך השביל
כל הדברים לא מסתדרים
הזמן עובר ואני חושב
האם אמצא פינה ללב

ארוכה הדרך ארוך השביל
מחפש יד שאותי תוביל
פינה חמה או נחמה
למצוא על פני האדמה

אדם אדם לתוך עיני הבט...