03-613-8002 / 052-343-8206
כתובתנו - מוצא 1 תל אביב (בוויז לשים לא 45 תל אביב)

דמעה של גבר קריוקי

מילים לשיר תמיר גל - דמעה של גבר

אחי איך אוכל
להסביר את הכאב
שאתה אותי שואל
למה אתה שותק
אחי אותך ראיתי
בשקט מזיל דמעה
גם החזק שבגברים
היה מזיל דמעות איתך

אני בוכה לך אחי
לא יכול להתגבר
האם יש עוד סיכוי
שהכול פה יסתדר

אחי דמעה של גבר
היא דמעה יותר כבדה
מי האישה עם לב של אבן
ששברה כך את ליבך

אחי איך אוכל
למהול את הלב
אחי מה התרופה לצער וכאב
אחי איך אוכל להקל על כאבך
גם החזק שבגברים
היה מזיל דמעות איתך

אני בוכה לך אחי
לא יכול להתגבר
האם יש עוד סיכוי
שהכול פס יסתדר

אחי דמעה גבר
היא דמעה יותר כבדה
מי האישה עם לב של אבן
ששברה כך את ליבך

אני בוכה לך אחי
לא לא יכול להתגבר
האם יש עוד סיכוי
שהכול פה יסתדר
שהכול פה יסתדר

אני בוכה לך אחי
לא יכול להתגבר
האם יש עוד סיכוי
שהכול פה יסתדר

אחי דמעה של גבר
היא דמעה יובדה
מי האישה עם לב של אבן
ששברה כך את ליבך