03-613-8002 / 052-343-8206
הירקון 38 בני ברק ליד קניון איילון

מחרוזת שירי אהבה קריוקי

מחרוזת שירי אהבה 

1. איפה את אהובה

2.ערב כחול עמוק 

3.סיגליות 

4.תפוחים ותמרים 

5.התמונות שבאלבום