03-613-8002 / 052-343-8206
הירקון 38 בני ברק ליד קניון איילון

מחרוזת ים תיכונית קריוקי

מחרוזת ים תיכונית קריוקי

1.הופ הופ

2.גברת מגונדרת

3.שירי לי גיטרה

4.סיפור אהבה

5. אלה אלה